Michaela Isizzuに名前が変更されました。


Kalena: Obsession
2014/03/01
Kalena
"Obsession"
56 images
Sample
Kalena: Downtown Girl
2014/02/11
Kalena
"Downtown Girl"
58 images
Sample
Kalena: Modern World
2014/01/20
Kalena
"Modern World"
99 images
Sample
Kalena: Black AND White
2014/01/01
Kalena
"Black AND White"
62 images
Sample
Kalena: Uptown Girl
2013/12/10
Kalena
"Uptown Girl"
82 images
Sample
Kalena: Dressed to Thrill
2013/11/25
Kalena
"Dressed to Thrill"
85 images
Sample
Kalena: Apertif
2013/11/05
Kalena
"Apertif"
62 images
Sample
Kalena: Beauty Call
2013/10/19
Kalena
"Beauty Call"
68 images
Sample
Kalena: Jacuzzi
2013/10/02
Kalena
"Jacuzzi"
62 images
Sample
Kalena: Hillside Hideaway
2013/09/17
Kalena
"Hillside Hideaway"
56 images
Sample
Kalena: Kalena's Touch
2013/08/30
Kalena
"Kalena's Touch"
81 images
Sample
Kalena: Atlantis
2013/08/07
Kalena
"Atlantis"
72 images
Sample
Kalena: Modern Girl
2013/07/02
Kalena
"Modern Girl"
65 images
Studio Girl Debut
Sample
Kalena: Take Me
2013/07/27
Kalena
"Take Me"
New HD Video
Top Voted Models

Karissa Diamond

Amelia

Aida

Marketa